«Η ανοχή θα φτάσει σε τέτοιο επίπεδο ώστε οι έξυπνοι άνθρωποι να απαγορεύονται να σκέφτονται για να μην προσβάλλουν τους ηλίθιους» - ΝτοστογιέφσκιΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Νεότητα » Συμβουλές

Ενας Τοῦρκος ἀξιωματικός, βαρειὰ ἄρρωστος, ἔστειλε στὸν ῞Αγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλὸ († 1779) μιὰ λεκάνη μὲ νερό, γιὰ νὰ τὴν εὐλογήσει, ὥστε νὰ τὴν πιεῖ ὡς φάρμακο. Ὁ ῞Αγιος, κάνοντας σωστὴ διάγνωση, τοῦ πρότεινε κάποιο ἄλλο φάρμακο, πολὺ ἀκριβότερο: «Θὰ σοῦ εὐλογήσω, τοῦ λέει, τὸ νερὸ μὲ δυὸ προϋποθέσεις: α) νὰ σταματήσεις νὰ μπεκροπίνεις, καὶ β) νὰ δώσεις ἐλεημοσύνη τὸ 1/10 τῆς περιουσίας σου». Μὲ ἄλλα λόγια, ὁ ῞Αγιος εἶπε στὸν Τοῦρκο: α) δὲν εἶμαι μάγος [γιὰ νὰ σὲ θεραπεύσω μηχανικὰ καὶ αὐτόματα], καὶ β) ἂν θέλεις νὰ γίνεις ΚΑΛΑ (μὲ κεφαλαῖα), ἀγωνίσου ἐσὺ ὁ ἴδιος νὰ ἐλευθερωθεῖς ἀπὸ τὰ τυραννικὰ ἀφεντικὰ ποὺ λέγονται «πνεῦμα φιληδονίας» καὶ «πνεῦμα φιλαργυρίας». Ἔτσι θὰ γίνεις καὶ «καλὰ» (μὲ μικρά), δηλαδὴ θὰ θεραπευθεῖς ἀπὸ τὴν ἀρρώστια. Ὁ Τοῦρκος ὑποσχέθηκε, ὅτι θὰ κάνει αὐτὰ ποὺ τοῦ ζήτησε ὁ ῞Αγιος, καὶ μόνο τότε ὁ ῞Αγιος Κοσμᾶς τοῦ ἔστειλε τὸν Ἁγιασμό.

...Ἑπομένως, τὴν Ἐκκλησία καὶ τὰ ἁγιαστικά Της μέσα δὲν πρέπει νὰ τὰ βλέπουμε σὰν μιὰ «ὀμπρέλλα» ποὺ θὰ τὴν χρειαζόμαστε μόνο «ὅταν βρέχει». Τὴν Ἐκκλησία ὀφείλουμε νὰ Τὴν ἀναζητοῦμε σὰν τὸν χῶρο, ὅπου ἐργαζόμενοι σταθερὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, θὰ Τὸν γνωρίζουμε καὶ θὰ Τὸν ἀγαπᾶμε κάθε μέρα καὶ περισσότερο. Μόνο μὲ μιὰ τέτοια συνειδητὴ καὶ σταθερὴ σχέση μὲ τὸν Θεὸ μποροῦμε νὰ νιώθουμε ἀσφαλεῖς μέσα στὴν Ἀγκαλιά Του, καὶ δυνατοὶ γιὰ νὰ ἀντιμετωπίζουμε νικηφόρα κάθε δαιμονικὴ ἐνέργεια καὶ ἐπιβουλή.

 

www.imoph.org

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA