Ο κύριος στόχος του διαβόλου είναι να μας απογοητεύσει. Δεν θα του κάνουμε χατήρι. Γ.Γαβριήλ:Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Νεότητα » Συμβουλές
Ὁ Θεὸς δίνει σὲ κάθε ἄνθρωπο ἀπὸ μία κανάτα μὲ λάδι, τὸ ὁποῖο ἐπαρκεῖ γιὰ νὰ ζήσει ὁ ἄνθρωπος πάνω στὴ γῆ γιὰ ἑξήντα, ἑβδομήντα, ὀγδόντα, ἐνενήντα χρόνια. Καὶ λέει στὸν ἄνθρωπο, πρόσεχε, νὰ μὴν χύσεις τὸ λάδι. Νὰ ὅμως πού πολλοὶ ἄνθρωποι εἶναι ἀντάρτες, ζοῦν παρὰ φύση, σκοντάφτουν καὶ χύνουν τὸ λάδι τῆς κανάτας.
Γι΄αυτό καὶ φεύγουν πιὸ νωρὶς ἀπὸ τὴν ὥρα τους. Οἱ τόσες καρδιοπάθειες, τὰ τόσα ἐγκεφαλικά, οἱ τόσες ἀρρώστειες, ἔγιναν μὲ τὰ ἴδια μας τὰ χέρια καὶ εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ ἄγχους, τοῦ φαγητοῦ καὶ τοῦ τρόπου ζωῆς πού κάνουμε. Δὲν φταίει ὁ Θεὸς γι΄αυτά. Ἐνῶ ὅσοι ζοῦν κατὰ Θεό, ζοῦνε ὅσα χρόνια τοὺς ἔδωσε ὁ Θεός. Αὐτὸς εἶναι ὁ κανόνας, ὑπάρχουν ὅμως καὶ οἱ ἐξαιρέσεις, ὅπου ἄνθρωποι φεύγουν νωρὶς ἀπὸ αὐτὴν τὴ ζωή, ἀλλὰ τὸ γιατὶ τὸ γνωρίζει μόνο ὁ Θεός.

✞ Δημήτριος Παναγόπουλος

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA