Ρώτησε ο Αββάς Θεόδωρος της Φέρμης τον Αββά Παμβώ: «Πές μου κάτι ωφέλιμο». Και με πολύ κόπο του απάντησε: «Θεόδωρε πήγαινε και να είσαι επιεικής και ελεήμων με όλους. Διότι το έλεός μας κάνει να μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα απέναντι στον Θεό».Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Επίκαιρα κείμενα

 

Τὰ πάντα στὴν Ἐκκλησία εἶναι μυστήριο, ἀπὸ τὸ μικρότερο μέχρι τὸ μεγαλύτερο, διότι τὰ πάντα εἶναι πεπληρωμένα μὲ τὴν ἁγιότητα καὶ τὴν Χάρι τοῦ Χριστοῦ. Ἐὰν ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ Ἐκκλησία τὸ πλήρωμα τοῦ Χριστοῦ, τότε στὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία Του περιέχονται τὰ πάντα: καὶ ἡ σωτηρία καὶ ἡ ζωὴ καὶ ὁ ἁγιασμὸς καὶ ἡ θέωση καὶ ἡ θεανθρωποποίηση καὶ κάθε μυστηριακὴ πραγματικότητα τοῦ Θεοῦ πού τὴν χρειάζεται ἡ ἀνθρώπινη ὕπαρξη.
Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς

 

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA