"...Λέμε ότι ζούμε σε χριστιανική κοινωνία, αλλά αυτό δεν ισχύει. Ζούμε σε μια κοινωνία πιο ειδωλολατρική και πιο εχθρική προς το Χριστό, από εκείνη στην οποία ο ‘ίδιος γεννήθηκε… οι άνθρωποι μισούν την αλήθεια και γι’ αυτό ευχαρίστως θα ξανασταύρωναν το Χριστό αν ερχόταν ανάμεσα τους..." π. Σεραφείμ Ρόουζ († 2 Σεπτεμβρίου 1982)Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Νεότητα » Συμβουλές

 

Κάθε ἱερὰ πράξη καὶ τελετουργία ἐν τὴ Ἐκκλησία εἶναι ἕνα μυστήριὸ της, καὶ κάθε μυστήριὸ της εἶναι μεγάλο ὅπως τὸ ἴδιο τὸ μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας, διότι κάθε μυστηριακὴ πράξη μέσα στὸν Θεανθρώπινο ὀργανισμὸ τῆς Ἐκκλησίας βρίσκεται σὲ ὀργανικὴ καὶ ζωτικὴ σχέση μὲ τὸ κεντρικὸ μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας, τὸν Θεάνθρωπο Χριστό.
Νὰ ἕνα παράδειγμα: ὁ μικρὸς ἁγιασμός. Παρόλο ὅτι πρόκειται περὶ μικρῆς πράξεως τῆς Εκκλη­σίας, τὸ ἱερὸ θαῦμα τὸ ὁποίο τελεῖται δι’ αὐτῆς εἶναι τε­ράστιο καὶ τόσο μεγάλο ὅσο ἡ ἰδία ἡ  Ἐκκλησία. Το ἀγαπημένο αὐτὸ θαῦμα, ἐπισκέπτεται τώρα καὶ δύο χι­λιάδες χρόνια ἑκατομμύρια ψυχῶν τῶν ὀρθοδόξων χριστια­νών, τὶς καθαρίζει καὶ τὶς ἁγιάζει, χαρίζοντας σὲ αὐτὲς τὴν ὑγεία καὶ τὴν ἀθανασία καὶ οὔτε σταματᾶ οὔτε πρόκειται νὰ σταματήσει ὅσο ὑπάρχει οὐρανὸς καὶ γῆ.
ἁγιασμὸς  εἶναι μόνο ἕνα άπὸ τὰ πολυάριθμα ἅγια μυστήρια πού ἀκατάπαυστα θαυματουργοῦν στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία!


Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς

 

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA