Μὴ νομίζεις πὼς οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἐναντίον σου, ἁπλά εἶναι ὑπέρ τοῦ ἑαυτοῦ τους.(Τζ. Φάουλερ)Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Νεότητα » Συμβουλές

 

Κάθε φορά ποὺ θὰ χάνουμε τὴν εἰλικρινῆ ἐπαφὴ μὲ τὸν ἑαυτό μας θὰ ἐμφανίζεται μιὰ δοκιμασία, μιὰ σκιὰ ποὺ θὰ ἀπειλεῖ νὰ κρύψει ὅλο τό γαλάζιο τῆς ψυχῆς μας. Παρόλο ποὺ πολλὲς φορὲς θὰ νιώθουμε ὅτι φτάνουμε στὰ ὅρια τῆς ἀντοχῆς μας, ἃς μὴν ἀπογοητευθοῦμε. Ἡ δοκιμασία ποὺ μᾶς ἐπισκέφτηκε δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ὁ Θεὸς ποὺ προσπαθεῖ νὰ μᾶς ὁδηγήσει καὶ πάλι πίσω σέ μιὰ ἀλήθεια ποὺ ξεχάσαμε. Νὰ μᾶς θυμίσει τί «δὲν εἴμαστε».

Καὶ ναί, δὲν εἴμαστε οὔτε τέλειοι οὔτε παντοδύναμοι. Ἁπλὰ εἴμαστε ἄνθρωποι. Καὶ αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ μᾶς φοβίζει. Δὲν εἴμαστε ἀναμάρτητοι καὶ αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ μᾶς ἀπελπίζει. Ἀντιθέτως. Σὲ αὐτὸ τὸ ταξίδι τῆς ζωῆς, δυὸ πράγματα δὲν πρέπει ποτὲ νὰ λησμονήσουμε. Πρώτον στὸν παράδεισο δὲν πᾶμε νίκη νίκη, ἀλλὰ ὅπως λέει ὁ Ἅγιος Σέργιος ἥττα ἥττα. Καὶ δεύτερον, ὅτι μονάχα ὅταν μεγαλώνεις τὸν ἄνθρωπο μέσα σου μοιάζεις τοῦ Θεοῦ. Κράτα τὴν ἀνθρωπιὰ μέσα σου καὶ μὴν ἀπελπίζεσαι.

π. Χ.Π.

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA