Ο Θεός είναι μέσα στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως πολλές φορές, βρίσκεται έξω από τον εαυτό του. Όταν επιστρέψει σαν τον Άσωτο της Παραβολης στον εαυτό του («εις εαυτόν δε ελθών» Λουκ. ιε' 20), τότε θα βρει το Θεό να τον περιμένει.(Ιερός Αυγουστίνος).Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Νεότητα » Συμβουλές

 

Τώρα ἐσύ, ἀγαπητέ, φαντάσου καὶ σ’ αὐτὴν τὴν ταλαιπωρία τοῦ Ἰησοῦ, πόσο εἶναι τὸ μέρος πού τοῦ πρόσφερες κι ἐσύ, καὶ ποῖα εὐχαριστία ἔδειξες στὴν ἀγάπη Του ἤ ποῖο κέρδος ἔβγαλες μέχρι τώρα ἀπὸ τοὺς κόπους Του; Ἐσὺ ἀμέσως μόλις βγῆκες ἀπὸ τὸ θεϊκὸ λουτρό, πού ὁ ἴδιος μὲ τὸ αἷμα Του σοῦ γνώρισε στὴν ἁγία ἐξομολόγησι, γύρισες πίσω, γιὰ νὰ μολυνθῆς πάλι μὲ τοὺς προηγούμενους μολυσμοὺς καὶ μὲ τὶς συνήθεις σοῦ παρανομίες.

λα τὰ μέλη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μαρτυροῦν τὴν ἀγάπη, πού σοῦ ἔδειξε Αὐτὸς καὶ πού ἀντίστροφα ὅλα τὰ μέλη τοῦ Ἰησοῦ εἶναι μάρτυρες τῆς ἀχαριστίας πού ἔδειξες σ’ Αὐτόν.

Ἐκεῖνο τὸ Αἷμα, πού ἔγραψε στὰ μέλη Του τὴν ἀγάπη Του πρὸς ἐσένα, αὐτὸ τὸ ἴδιο γράφει σ’ αὐτὰ καὶ τὴν κακὴ ἀνταπόκρισι τῆς ἀχαριστίας σου· καὶ μὲ ὅλα αὐτὰ ἐσὺ πάλι καὶ πάλι εὐχαριστιέσαι νὰ ζῆς στὴν συνέχεια τὴν προηγούμενη κακὴ σου ζωὴ καὶ ἐπιθυμεῖς νὰ ζημιώνης παρὰ νὰ ὑπηρετῆς μὲ ψυχρότητα ἕναν Κύριο, στὸν ὁποῖο ἔχεις χρέος νὰ προσφέρης τὸ λιγώτερο ἱδρώτα ἀντὶ ἱδρώτα καὶ αἷμα ἀντὶ αἵματος.

Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA