Ἡ μόνη σωτηρία σὲ κάθε διαφθορὰ εἶναι ἡ ἐπιστροφὴ στὶς ἀρχές.........(Νικολὸ Μακιαβέλλι)Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Νεότητα » Συμβουλές

Ο Χριστός μας είναι  τὸ πρόσωπο ποὺ ἀγαπήθηκε περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλο πρόσωπο στὸν κόσμο.

Τὸ πρόσωπο γιὰ τὸ ὁποῖο ὁ δίκαιος Συμεὼν προφήτευσε ὅτι θὰ εἶναι σημεῖο ἀντιλεγόμενο, κείμενο εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν.

Τὸ πρόσωπο γιὰ τὸ ὁποῖο θυσιάστηκαν ἑκατομμύρια μαρτύρων.

Τὸ πρόσωπο τὸ ὁποῖο ἐλάτρευσαν ἁπλοὶ ἄνθρωποι ἀλλὰ καὶ σοφοὶ καὶ ἅγιοι.

Τὸ πρόσωπο στὸ ὁποῖο κάθε λεπτὸ ἀναπέμπονται σὲ ὅλα τὰ πλάτη καὶ μήκη τῆς γῆς δοξολογίες καὶ προσευχές.

Τὸ πρόσωπο στὸ ὄνομα τοῦ ὁποίου τελεῖται ἡ Θεία Εὐχαριστία σὲ χιλιάδες Ἅγιες Τράπεζες, ὥστε οἱ πιστοὶ νὰ ἑνώνονται μαζί του διὰ τῆς κοινωνίας τοῦ Ἁγίου Σώματος καὶ Αἵματός του.

Τὸ πρόσωπο γιὰ τὸ ὁποῖο συνῆλθαν καὶ ἐδογμάτισαν μεγάλες καὶ Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι.

Τὸ πρόσωπο ποὺ ἐνέπνευσε καὶ ἐμπνέει στὴν ἁγιότητα καὶ στὴν ἀρετὴ δυσεξαρίθμητα ἀνθρώπινα πρόσωπα.

Τὸ πρόσωπο γιὰ τὸ ὁποῖο ὄχι κάποιος νάνος ἀλλὰ ἕνας γίγαντας τοῦ πνεύματος, ὁ Ντοστογέφσκι, ἔγραψε: «Πιστεύω ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ Ἀλήθεια. Ἀλλά, ἐὰν μὲ πείσει κανεὶς ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν εἶναι ἡ Ἀλήθεια, θὰ προτιμήσω νὰ εἶμαι μὲ τὸν Χριστὸ καὶ ὄχι μὲ τὴν Ἀλήθεια».

Μακ.Προηγ.Γεωργιος Καψάνης

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA