Δάνεισε κι εσύ δυο ώρες στο Θεό, πηγαίνοντας στην εκκλησία, και θα φέρεις στο σπίτι σου κέρδη αμέτρητων ημερών. Αν όμως δεν δέχεσαι να κάνεις κάτι τέτοιο, σκέψου μήπως μ’ αυτή σου τη στάση χάσεις κόπους πολλών ετών. Γιατί ο Θεός, όταν περιφρονείται, γνωρίζει να σκορπίζει τα χρήματα που συγκεντρώνεις με την εργασία της Κυριακής (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ).Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Κατήχηση » Κηρύγματα

     «Επεφάνη ή χάρις του Θεού ή σωτήριος...», είναι γραμμένο στις επι­στολές του Αποστόλου Παύλου. Καί πάλι «η χάρις καί ή αλήθεια διά Ιησού Χρί­στου εγένετο», είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου. Τό νέο. λοιπόν πού κομίζει ό Ιησούς Χριστός στον κό­σμο είναι ή χάρις. Τό χαροποιό μήνυμα του Ευαγγελίου, ή ουσία καί τό βάθος του Χριστιανισμού είναι ή χάρις.

    Τό ξεχω­ριστό γνώρισμα τής Εκκλησίας καί ή διαφορά της άπό τη Συναγωγή είναι ή χάρις. Ό,τι εχει ή «καινή κτίσις», πού δεν υπάρχει στον παλαιό κόσμο, είναι ή χάρις. Βασίλειο τής χάριτος είναι ή «βασιλεία των ουρανών». Καί ή σημε­ρινή μεγάλη εορτή, Θεοφάνεια ή Επι­φάνεια, είναι ή ήμέρα, όπου έπίσημα καί πανηγυρικά, μέ τή φανέρωση τής Α­γίας Τριάδος, εκαμε τήν είσοδό της στον κόσμο ή θεία χάρις. «Επεφάνης σήμε­ρον τή οικουμένη καί τό φως σου, Κύριε, έσημειώθη εφ’ ημάς...» ψάλλει ή Εκκλη­σία.

Μικρός Συναξαριστής

 

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA