Πες μου πόσο επιεικής είσαι, να σου πω πόσο ουρανό κουβαλάς μέσα σου.» π. Χαράλαμπος ΠαπαδόπουλοςΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Κατήχηση » Κηρύγματα

     «Επεφάνη ή χάρις του Θεού ή σωτήριος...», είναι γραμμένο στις επι­στολές του Αποστόλου Παύλου. Καί πάλι «η χάρις καί ή αλήθεια διά Ιησού Χρί­στου εγένετο», είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου. Τό νέο. λοιπόν πού κομίζει ό Ιησούς Χριστός στον κό­σμο είναι ή χάρις. Τό χαροποιό μήνυμα του Ευαγγελίου, ή ουσία καί τό βάθος του Χριστιανισμού είναι ή χάρις.

    Τό ξεχω­ριστό γνώρισμα τής Εκκλησίας καί ή διαφορά της άπό τη Συναγωγή είναι ή χάρις. Ό,τι εχει ή «καινή κτίσις», πού δεν υπάρχει στον παλαιό κόσμο, είναι ή χάρις. Βασίλειο τής χάριτος είναι ή «βασιλεία των ουρανών». Καί ή σημε­ρινή μεγάλη εορτή, Θεοφάνεια ή Επι­φάνεια, είναι ή ήμέρα, όπου έπίσημα καί πανηγυρικά, μέ τή φανέρωση τής Α­γίας Τριάδος, εκαμε τήν είσοδό της στον κόσμο ή θεία χάρις. «Επεφάνης σήμε­ρον τή οικουμένη καί τό φως σου, Κύριε, έσημειώθη εφ’ ημάς...» ψάλλει ή Εκκλη­σία.

Μικρός Συναξαριστής

 

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA