Πόσα δάκρυα χύθηκαν μπροστά σε εικονίσματα; Πόσοι αμαρτωλοί γονάτισαν σαν τους αγίους για να ζητήσουν θείο έλεος; Πόσα καντήλια άναψαν για να φωτίσουν τα σκοτάδια μίας μεγάλης νύχτας; Πόσες προσευχές έγιναν κλάμα γιατί ίσως ήταν πρώτη φορά που στη συνάντηση με τον Θεό ένιωσαν αληθινή αγάπη; Δ.Τ.Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Κατήχηση » Κηρύγματα

Είχαμε φτάσει στήν απόλυση τών Κατηχουμένων, οι οποίοι δέν ήθελαν νά φύγουν, γιατί ενοιωθαν πολύ καλά μέσα στήν Εκκλησιά καί ήθελαν νά γευθούν καί τά παρακάτω. Νά,ομως, πού δέν επιτρέπεται ο αβάπτιστος νά παρακολουθεί τά παρακάτω, γιατί τά παρακάτω είναι προετοιμασία γιά τή θεία Κοινωνία. Καί τή θεία Κοινωνία μόνο οι βαπτισμένοι πρέπει νά τή λαμβάνουν. Ό άγιος Χρυσόστομος λέγει κάπου: «Μηδείς κοινωνείτω τών μή μαθητών», δηλαδή, τών μή βαπτισμένων. Γιατί «Μαθητές» λέγονταν οι βαπτισμένοι χριστιανοί.

Έφευγαν λοιπόν οι Κατηχούμενοι καί τελείωνε τό πρώτο μέρος τής θείας Λει­τουργίας, αυτό πού μερικοί τό λένε «Λειτουργία τών Κατηχουμένων». Καί τώρα πάμε γιά τό δεύτερο μέρος, πού είναι καί τό κύριο μέρος τής θείας Λειτουργίας. Τό λένε «Λειτουργία τών Πιστών», δηλαδή τών βαπτισμένων.Θα σας πώ, αγαπητοί μου χριστιανοί, μέ δύο - τρία απλά λογάκια τί γίνεται τώρα μετά τό Ευαγγέλιο στή Λειτουργία. Γίνονται τέσσερα πράγματα. Είναι αυτά πού εκανε ο Ιησούς Χριστός μας τή Μεγάλη Πέμπτη στό Μυστικό Δείπνο μέ τούς Μαθητές Του. Εκανε τά εξής, οπως μάς τά λέγουν οι Ευαγγελιστές: Πρώτον έστρωσαν τό Τραπέζι καί εβαλαν πάνω σ' αυτό τήν τροφή γιά τό Πάσχα.

Δεύτερον πήρε ο Χριστός στά Χέρια Του τό ψωμί, τό ευλόγησε καί είπε στούς Μαθητές Του: «Λάβετε, φάγετε- τούτο εστί τό Σώμα μου». Πήρε επειτα στά Χέ­ρια Του τό ποτήρι μέ τό κρασί, τό ευλόγησε καί είπε πάλι: «Πίετε εξ αυτοϋ πάντες-τούτο εστί τό Αίμα μου».Τρίτον Κοινώνησαν οι Μαθητές τό Σώμα καί τό Αίμα του Χριστου, καί Τέταρτον ευχαρίστησαν ολοι μαζί, γιατί κοινώνησαν ευχαρίστησαν γιά τό Δείπνο καί πορεύθηκαν επειτα για τη Γεθσημανή.Αυτά λοιπόν τά τέσσερα πράγματα, αδελφοί μου χριστιανοί, γίνονται σέ κάθε Λειτουργία μετά τό Ευαγγέλιο, γιατί κάθε Θεία Λειτουργία είναι ο Μυστικός Δείπνος του Χριστού, πού εκανε μέ τούς Μαθητές Του. Ναί, αυτό είναι κάθε Λεττουργία. Σέ αυτά τά τέσσερα πού είπαμε παραπάνω, σ' αυτά χωρίζεται τό υπόλοι­πο μέρος τής θείας Λειτουργίας μετά τό Ευαγγέλιο.

Καί κατά πρώτον στρώνουμε κι εμείς Τραπέζι. Τραπέζι μας είναι ή Αγία Τράπε­ζα. Έτσι ο Ιερέας μετά τό Ευαγγέλιο στρώνει πάνω στήν Αγία Τράπεζα τό «τραπεζομάντηλο». Αυτό πού σάς είπα τώρα «τραπεζομάντηλο» εχει ένα ειδικό όνομα. Λέγεται «Αντιμήνσιο». Γιατί λέγεται ετσι; «Μένσα» λέγεται στά λατινικά τό τρα­πέζι. Αυτό λοιπόν, πού σας τό είπα «τραπεζομάντηλο», γιά νά τό καταλάβετε, είναι αντί τής «Μένσας», δηλαδή, αντί τής Αγίας Τραπέζης. Γι' αυτό καί λέγεται «Αντι­μήνσιο». Πάνω σ' αυτό τό αγιασμένο κομμάτι υφάσματος, πάνω σ' αυτό τελείται ή θεία Λειτουργία. Πότε αγιάζεται καί τό είπα «αγιασμένο»; Αγιάζεται οταν κάνου­με Εγκαίνια Ναού. Πρώτον λοιπόν στή Θεία Λειτουργία, αγαπητοί μου, στρώνου­με κι εμείς Τραπέζι, οπως έκαναν οι Μαθητές του Χριστού στο Μυστικό Δείπνο.Δεύτερον, οπως έκανε ο Χριστός στό Μυστικό Δείπνο, ετσι καί ο Ιερέας, πού εχει τήν Ιερωσύνη του Χριστού, θά πεί κι αυτός τό «Λάβετε, φάγετε- τούτο εστί τό Σώμα μου» καί θά πεί πάλι καί τό «Πίετε εξ αυτοϋ πάντες- τούτο εστί τό Αίμα μου». Αλλά, χριστιανοί μου, γιά νά μετέχουμε σ' αυτό τό θείο Μυστήριο πού γίνε­ται, είναι αναγκαίες δύο προυποθέσεις από μάς: Πρώτον μέν νά τό πιστεύουμε, γι' αυτό καί λέμε τό «Πιστεύω», αλλά καί νά είμαστε αγαπημένοι μεταξύ μας. Γι' αυτό καί ακούμε τόν Ιερέα νά λέει: «Αγαπήσωμεν αλλήλους». Καί αφού τά ομολογή­σουμε φανερά αυτά τά δύο, καί τήν μεταξύ μας αγάπη καί τήν πίστη μας στόν Θεό, επειτα ο Ιερεύς λέει αυτό πού είπε ο Χριστός: Τό «Λάβετε, φάγετε...» καί τό «Πίε­τε εξ αυτού πάντες...».Τρίτον, οπως έγινε στό Μυστικό Δείπνο, ετσι κι εμείς, οπως οι Μαθητές, στή θεία Λειτουργία μετέχουμε στό Τραπέζι του Θεού καί κοινωνούμε από τά χέρια του Ιερέα τό Σώμα καί τό Αίμα του Ιησου Χριστού μας.Καί τέταρτον, χριστιανοί μου, στή θεία Λειτουργία δέν φεύγουμε αμέσως μετά τή θεία Κοινωνία, γιατί πρέπει νά ευχαριστήσουμε τόν Χριστό γιά τή θεία αυτή Τροφή πού μάς εδωσε. Καί μάλιστα αυτή ή ευχαριστία γιά τή θεία Κοινωνία δέν πρέπει νά γίνει επιπόλαια, αλλά νά γίνει ενσυνείδητα καί επάξια. Γι' αυτό καί ακούμε τόν Ιερέα νά λέει μετά τή θεία Κοινωνία: «Μεταλαβόντες τών θείων, αγίων, αχρά­ντων καί ζωοποιών τοϋ Χριστού Μυστηρίων αξίως ευχαριστήσωμεν τώ Κυρίω».

Ας προσέξουμε, αδελφοί μου, καί τό εξής σημαντικό: Όταν ο Ιησούς Χριστός στό Μυστικό Δείπνο ευλόγησε τό ψωμί καί το κρασί καί εγιναν τό Σώμα Του καί τό Αίμα Του, προηγουμένως ευχαρίστησε τόν Θεό Πατέρα. Καί μετά τή Θεία Κοι­νωνία πάλι ευχαριστούμε τόν Θεό. Επειδή λοιπόν τό Μυστήριο αυτό καί στήν αρχή του, αλλά καί στό τέλος του εχει ευχαριστία στόν Θεό, γι' αυτό καί λέγεται «Μυ­στήριο τής Θείας Ευχαριστίας».

Ο Γόρτυνος Ιερεμίας

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA