"Γνώρισμα των ευσεβών είναι να δίνουν στον καθένα που ζητάει. Των ευσεβέστερων και σε εκείνον που δε ζητάει. Αλλά το να μη διεκδικεί κάποιος αυτό που του αφαίρεσαν, και μάλιστα όταν έχει τη δύναμη, ε... αυτό είναι γνώρισμα μόνο των αγίων". Άγιος Ιωάννης της ΚλίμακοςΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Νεότητα » Συμβουλές

Παραχωρεῖ ὁ Θεός νά πέσεις σέ πειρασμό γιά νά χτυπήσεις ἐπίμονα τή θύρα τοῦ ἐλέους Του καί γιά νά ριζώσει μέσα στό νοῦ σου, ἀπό τό φόβο τῶν θλίψεων, ἡ μνήμη Ἐκείνου, καί γιά νά Τόν πλησιάσεις μέ τίς προσευχές, ὥστε ν' ἁγιασθεῖ ἔτσι ἡ καρδιά σου ἀπό τήν ἀκατάπαυστη ἐνθύμησή Του.

Ὅταν Τόν ἐπικαλεῖσαι, θά σέ ἀκούσει. Θά μάθεις, ἔτσι, ὅτι ὁ Θεός εἶναι αὐτός πού σέ λυτρώνει. Καί τότε θά νιώσεις τήν παρουσία Ἐκείνου πού σ' ἔπλασε καί σέ δυναμώνει καί σέ προστατεύει. Γιατί ἡ σκέπη καί ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἀγκαλιάζει ὅλους τούς ἀνθρώπους.

Δέν γίνεται ὅμως ὁρατή παρά μόνο σ’ ἐκείνους πού καθάρισαν τόν ἑαυτό τους ἀπό τήν ἁμαρτία καί εἶναι συνεχῶς προσηλωμένοι στό Θεό. Ἐξαιρετικά, μάλιστα, φανερώνεται σ’ αὐτούς ἡ βοήθεια καί ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὅταν μποῦν σέ μεγάλη δοκιμασία γιά χάρη τῆς ἀλήθειας, γιατί τότε τήν αἰσθάνονται πολύ καθαρά μέ τήν αἴσθηση τοῦ νοῦ.

Ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA