Στην Δευτέρα Παρουσία του Χριστού οι δίκαιοι θα εκπλαγούν, αλλά το ίδιο και οι αμαρτωλοί θα εκπλαγούν. Οι μεν γιατί δεν ανέμεναν να σωθούν, οι δε γιατί δεν ανέμεναν να καταδικασθούν. Αγίου Σωφρονίου του Έσσεξ.Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Επίκαιρα κείμενα

 

1. Η Εκκλησία είναι το σώμα και το αλάθητο στόμα του Χριστού.2. Η Εκκλησία είναι η μόνη ασφαλής οδός σωτηρίας.3. Εις την Εκκλησία ανήκουν όσοι πιστεύουν όσα διδάσκει η Εκκλησία και όσοι είναι μετ’ αυτής ηνωμένοι διοικητικά, λατρευτικά, ευχαριστιακά και κοινωνικά.4. Η αίρεση και το σχίσμα χωρίζουν από την Εκκλησία και οδηγούν εις τον όλεθρον της κολάσεως.5. Οι αιρετικοί και οι σχισματικοί δεν ανήκουν στην Εκκλησία και άρα η αίρεσις και το σχίσμα δεν επιτρέπεται να λέγωνται Εκκλησίαι, αλλά αιρετικαί και σχισματικαί συνάξεις και παραφυάδες ή ομολογίαι.6. Το χρέος της Εκκλησίας μας είναι να επαναφέρει τους πλανημένους εις την μίαν ποίμνην του Χριστού ζώντας εις την Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν.


Αρχιμ. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος

 

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA