"Γνώρισμα των ευσεβών είναι να δίνουν στον καθένα που ζητάει. Των ευσεβέστερων και σε εκείνον που δε ζητάει. Αλλά το να μη διεκδικεί κάποιος αυτό που του αφαίρεσαν, και μάλιστα όταν έχει τη δύναμη, ε... αυτό είναι γνώρισμα μόνο των αγίων". Άγιος Ιωάννης της ΚλίμακοςΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Ο Ναός μας » Διδακτικά και Ωφέλιμα

Ἀξιόλογος σύγχρονος ζωγράφος, μὲ πλούσιο καὶ σημαν- τικὸ ἔργο εἶναι ὁ Σωτήρης Σόρογκας.   Σὲ συνέντευξί του δήλωσε: «Μὲ δάσκαλο τὸν Μόραλη θυμᾶμαι τὴν μαγικὴ ἀτμόσφαιρα τοῦ ἐργαστηρίου καὶ τὴν ἱερότητα τῆς ἀποστολῆς μας.

Ὅλοι μας ψάχναμε νὰ βροῦμε τὴν ἀφετηρία μιᾶς προσωπικῆς ἔκφρασης».

Σὲ σχετικὴ ἐρώτησι, ὁ ζώγραφος εἶπε: «Πιστεύω ὅτι ἡ ἀγάπη εἶναι δυσεύρετη, ὅπως ἡ ἁγιοσύνη, ἐπειδὴ προϋποθέτει ἀπάρνησι τοῦ “ἐγώ”, καὶ δύσκολο ἂν καὶ ὄχι ἀκατόρθωτο». Ἀναφορικὰ μὲ τὴν πίστι, ὅταν ἐρωτήθηκε, εἶπε: «Σέβομαι τὴν πίστι τῶν ἄλλων. Ἡ ἀποϊέρωση τῶν πάντων πιστεύω ὅτι συνέτεινε στὴν ἀπουσία σεβασμοῦ καὶ στὶς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων, ὅπως πρὸς τὸν δάσκαλο, τὸν ἡλικιω- μένο, τὸν ἱερέα, τὰ σύμβολα τῆς πατρίδας, πρὸς τὸ ψωμί, ποὺ κάποτε ἂν ἔπεφτε κάτω, τὸ φιλούσαμε σηκώνοντάς το»...

Μὲ εἰλικρίνεια ὁ ζωγράφος Σόρογκας ὁμολογεῖ: «Ζηλεύω αὐτοὺς ποὺ πιστεύουν, γιατὶ ἡ λυτρωτικὴ δύναμη τῆς πίστης ἀπουσιάζει παντελῶς ἀπὸ μένα»... Ὁ γνωστὸς ἄθεος Τζούλιαν Μπὲρνς εἶπε: «Δὲν πιστεύω στὸν Θεό, ἀλλὰ μοῦ λείπει!...». Ὁ συγγραφέας Α. Μ. Χένρυ ἔγραψε: «...στὸ βάθος τοῦ ἀθεϊσμοῦ ὑπάρχει ἡ ἀπελπισία τοῦ ξεριζωμένου».


Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA