«Γνωρίζοντας ο διάβολος ότι η κινητήρια δύναμή μας είναι ο θείος ζήλος και η προθυμία, στρέφεται εναντίον τους, για να μας αφοπλίσει και να μας αποθαρρύνει.» γ. Ιωσήφ ΒατοπαιδινόςΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Νεότητα » Συμβουλές

1. Μήν κάνετε τό δάσκαλο στό σύντροφό σας. Ὁ καλύτερος τρόπος νά τον διδάξετε εἶναι νά τόν ἀγαπᾶτε καί νά τόν κάνετε εὐτυχισμένο.

2. Ὁ Γάμος εἶναι μία διαρκής, ἀλλά ὡραία περιπέτεια πού βοηθᾶ ν’ ἀνακαλύπτουμε τόν ἀληθινό ἑαυτό μας, τόν ψυχικό κόσμο τοῦ συντρόφου μας καί νά βαδίζουμε

πρός τή σωτηρία μας, γνωρίζοντας τό Θεό.

3. Τό σύντροφό μας τόν ἀποδεχόμαστε ὅπως εἶναι, μέ τίς ἀδυναμίες καί τις ἰδιοτροπίες του, καί ὄχι ὅπως θά θέλαμε νά εἶναι, ἡ οἰκογένεια εἶναι παλαίστρα

καί γυμναστήριο καί ὄχι τόπος γιά ἕναν περίπατο.

4. Προσπαθήστε νά καταλάβετε τόν (τήν) σύζυγό σας. Μή λησμονεῖτε ὅτι ὁ ἄνδρας σκέφτεται μέ τήν στεγνή λογική, ἐνῶ ἡ γυναίκα μέ τήν καρδιά.

5. Μήν προσπαθεῖτε νά ἐπιβάλλεται τήν γνώμη σας καί νά διορθώσετε τόν (τήν) σύντροφό σας. Φροντίστε καλύτερα νά διορθώσετε τόν ἑαυτό σας. Ἡ ἀγάπη ζεῖ μέ τήν ἀρμονία τῶν ἀντιθέσεων.

6. Μέ τήν πίστη, τήν ὑπομονή καί τήν ἀγάπη ἀντιμετωπίζονται νικηφόρα ὅλες οἱ δυσκολίες τῆς ζωῆς.

7. Ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός τῆς συζυγικῆς ζωῆς εἶναι ὁ ἐγωισμός. Δέν μᾶς σώζει ἡ ἐπίθεση κατά τοῦ συντρόφου μας, ἀλλά ἡ ἐπίθεση κατά τοῦ ἐγώ μας.

8. Τό καλύτερο παράδειγμα γιά τά παιδιά μας εἶναι ν’ ἀγαπᾶ ὁ πατέρας τήν μητέρα τους καί ἡ μητέρα τόν πατέρα τους.

9. Τό μυστικό τῆς οἰκογενειακῆς γαλήνης εἶναι νά μπορεῖ κανείς νά συγχωρεῖ.

10. Ὁ Γάμος εἶναι «Μυστήριο μέγα» πού ἀρχίζει μέσα στήν Ἐκκλησία, ἀνανεώνεται μέ τή θεία Λειτουργία καί τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας καί τερματίζει στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA