"Γνώρισμα των ευσεβών είναι να δίνουν στον καθένα που ζητάει. Των ευσεβέστερων και σε εκείνον που δε ζητάει. Αλλά το να μη διεκδικεί κάποιος αυτό που του αφαίρεσαν, και μάλιστα όταν έχει τη δύναμη, ε... αυτό είναι γνώρισμα μόνο των αγίων". Άγιος Ιωάννης της ΚλίμακοςΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Ο Ναός μας » Διδακτικά και Ωφέλιμα

 

Καὶ κάτι ἄλλο. Ἐνῶ οἱ ἄνθρωποι πρῶτα ἐκπνέουν καὶ μετὰ γέρνουν τὴν κεφαλή, ὁ Κύριος πρῶτα ἔγειρε τὴν κε­φαλή καὶ μετὰ παρέδωκε τὸ πνεῦμα. Αὐτὴ ἡ κλίσι τῆς κε­φαλής σημαίνει ὅτι πεθαίνει ἑκουσίως. Ὅπως λέει ὁ Μέγας Ἀθανάσιος εἶναι ἕνα νεῦμα πρὸς τὸ θάνατο. «Ἔλα, σοῦ παραδίνομαι· δὲν ἔχεις ἐξουσία ἐπάνω Μου, ἀλλὰ Ἐγὼ οἰκειοθελῶς σοῦ παραδίνομαι». Ἔγειρε τὴν κεφαλὴ καὶ μετὰ παρέδωκε τὸ πνεῦμα. Δεῖγμα τοῦ αὐτεξουσίου τοῦ θανάτου Του.
✞ Γέροντας Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος

 

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA