"...Λέμε ότι ζούμε σε χριστιανική κοινωνία, αλλά αυτό δεν ισχύει. Ζούμε σε μια κοινωνία πιο ειδωλολατρική και πιο εχθρική προς το Χριστό, από εκείνη στην οποία ο ‘ίδιος γεννήθηκε… οι άνθρωποι μισούν την αλήθεια και γι’ αυτό ευχαρίστως θα ξανασταύρωναν το Χριστό αν ερχόταν ανάμεσα τους..." π. Σεραφείμ Ρόουζ († 2 Σεπτεμβρίου 1982)Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Νεότητα » Συμβουλές

 

Ὁ μακάριος Ἐπιφάνιος ἔλεγε:  «Μεγάλη ἀσφάλεια γιὰ τὴν ἀποφυγή τῆς άμαρτίας εἶναι ἡ ἀνάγνωσι τῆς ἀγίας Γραφῆς». Εἶπε ἐπίσης: «Ἡ  ἄγνοια τῆς ἀγίας Γραφῆς εἶναι μεγάλος γκρεμὸς καὶ βαθὺ χάσμα».
Εἶπε ἀκόμη: «Τὸ να ἀγνοοῦν οἱ ἄνθρωποι ἐντελῶς τοὺς θείους νόμους εἶναι μεγάλη προδοσία τῆς σωτηρίας». Εἶπε ὅ ἴδιος πάλι: «Ὁ Θεὸς στοὺς ἁμαρτωλούς χα­ρίζει καὶ τὸ κεφάλαιον, ὅταν μετανοοῦν, ὅπως στὴν πόρνη καὶ στὸν τελώνῃ· ἐνῶ ἀπό τοὺς δικαίους ζητάει καὶ τό­κους.
Καὶ αὐτό εἶναι ἀκριβῶς ἐκεῖνο ποὺ ἔλεγε ὁ Κύριος στοὺς Ἀποστόλους: Ἐάν ἡ εὐσέβειά σας δὲν ξεπεράσει τὴν εὐσέβεια τῶν Γραμματέων καὶ τῶν Φαρισαίων, δὲν θὰ μπείτε στῇ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν».
Ἀπὸ τὸ Γεροντικό

 

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA