Μὴ νομίζεις πὼς οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἐναντίον σου, ἁπλά εἶναι ὑπέρ τοῦ ἑαυτοῦ τους.(Τζ. Φάουλερ)Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Νεότητα » Συμβουλές

 

«Κατέχουμε μία πυξίδα, πού μας δείχνει κατά που πρέπει νά πλέουμε, στό πέλαγος της παρούσης ζωης. Μας δείχνει τήν κατεύθυνση της πνευματικής Ανατολης, δηλαδη που είναι ο Χριστός, καί της πνευματικής Δύσεως, δηλαδή που είναι ο Διάβολος καί ο αιώνιος θάνατος. Είναι η συνείδησή μας.

Δέν εξαπατά καί δέν αποκρύβει τούς πλανερούς δρόμους. Ας τή διαβάζουμε προσεκτικά. «Εαν η καρδία ημών μή καταγινώσκη ημών, παρρησίαν εχομεν πρός τόν Θεόν» (Α Ιω.γ21), δηλαδή πλέουμε τότε πρός ανατολάς.»

 

Αγίου Ιωάννου της Κρονστάνδης


 

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA