Ο Θεός είναι μέσα στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως πολλές φορές, βρίσκεται έξω από τον εαυτό του. Όταν επιστρέψει σαν τον Άσωτο της Παραβολης στον εαυτό του («εις εαυτόν δε ελθών» Λουκ. ιε' 20), τότε θα βρει το Θεό να τον περιμένει.(Ιερός Αυγουστίνος).Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Ο Ναός μας » Διδακτικά και Ωφέλιμα

''Πολλοὶ ἐκλαμβάνουν τὴ σιωπὴ τοῦ Θεοῦ, ὡς ἔνδειξη ὅτι ὁ Θεὸς «δὲν ὑπάρχει», «πέθανε». Ἂν ὅμως σκεφτόμαστε σὲ ποιὰ θέση φέρνουμε τὸ Θεὸ μὲ τὰ πάθη μας, τότε θὰ βλέπαμε ὅτι Αὐτὸς δὲν ἔχει ἄλλη ἐπιλογή, παρὰ μόνο νὰ σιωπήσει. Ζητᾶμε ἀπὸ Αὐτὸν νὰ μᾶς ὑποστηρίξει στὶς ἀδικίες μας. Δὲν μᾶς ἐνοχοποιεῖ φανερά. Μᾶς ἀφήνει νὰ πορευτοῦμε στοὺς πονηροὺς δρόμους μας καὶ νὰ θερίσουμε τοὺς καρποὺς τῶν προσωπικῶν μας ἁμαρτιῶν.

Ἂν ὅμως στραφοῦμε πρὸς Αὐτὸν μὲ μετάνοια, τότε ἔρχεται γρήγορα, γρηγορότερα ἀπὸ ὅσο περιμέναμε. Γνωρίζοντας τὶς ἀνάγκες μας, πολὺ συχνὰ τὶς προλαμβάνει. Μόλις προφέρουμε στὴν προσευχὴ τὰ αἰτήματά μας, ποὺ δικαιολογοῦνται μὲ τὴν πραγματικότητα τῆς ζωῆς μας μέσα στὸν κόσμο, Αὐτὸς ἤδη τὸ ἔχει ἐκπληρώσει. Συνεπῶς, ἡ σιωπὴ τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀπάντηση στὶς ἀδικίες μας ἡ πιὸ εὔγλωττη, ἡ πιὸ εὐγενική.''


Γέροντας Σωφρόνιος τοῦ  Ἔσσεξ ☦

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA