Πες μου πόσο επιεικής είσαι, να σου πω πόσο ουρανό κουβαλάς μέσα σου.» π. Χαράλαμπος ΠαπαδόπουλοςΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Νεότητα » Συμβουλές

 

Γιατί ὁ Χριστὸς µέσα στὸ Εὐαγγέλιο λέγεται ὁδός; Γιὰ νὰ µάθης, ὅτι µέσω Αὐτοῦ ἀνεβαίνουµε στὸν Πατέρα. Γιατί λέγεται θεµέλιος λίθος; Γιὰ νὰ µάθης, ὅτι Αὐτὸς ὅλα τὰ βαστάει. Γιατί λέγεται ρίζα; Γιὰ νὰ µάθης, ὅτι χάρι σ’ Αὐτὸν ἀνθίζουµε. Γιατί λέγεται ποιµήν; Γιὰ νὰ µάθης, ὅτι Αὐτός µᾶς τρέφει.

Γιατί λέγεται ἀµνός; Γιὰ νὰ µάθης, ὅτι Αὐτὸς θυσιάστηκε γιὰ µᾶς καί µᾶς ἔσωσε. Γιατί λέγεται ζωή; Γιατί, ἐνῶ ἤµαστε νεκροὶ στὴν ἁµαρτία, µᾶς ἄνεστησε. Γιατί λέγεται φῶς; Γιατί µᾶς ἀπάλλαξε ἀπὸ τὸ σκοτάδι.

Γιατί λέγεται ἱµάτιο; Γιατί τὸν ντυθήκαµε µὲ τὸ βάπτισµα. Γιατί λέγεται τράπεζα; Γιατί τὸν ἐσθίουµε µὲ τὰ ἅγια µυστήρια. Γιατί λέγεται οἶκος; Γιατί ζοῦµε µέσα σ’ Αὐτόν. Γιατί ἔνοικος; Γιατί εἴµαστε ναοί του.

 

Ι.Χρυσόστοµος

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA