Τίποτα στὸν κόσμο δὲν εἶναι τόσο φοβερά μεταδοτικό, ὅσο ἡ κακή διάθεση. (Κἀρολος Ντίκενς)Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Ο Ναός μας » Διδακτικά και Ωφέλιμα

 

Ο Τίμιος Σταυρός, ἀδελφοί μου, εἶναι αὖλαξ ὅλης τῆς γῆς. ῾Ο τίμιος Σταυρὸς ἁγιάζει ὅλα τὰ πέρατα, ὅλα τὰ θεῖα καὶ ἅγια τῶν ᾿Εκκλησιῶν. ῾Ο Σταυρὸς ἁγιάζει τὴν θεία Λειτουργίαν καὶ κάθε ᾿Ακολουθίαν. ῾Ο Σταυρὸς ἁγιάζει τοὺς ῾Αγίους. ῾Ο Σταυρὸς ἁγιάζει καὶ στερεώνει τὴν Βάπτισιν.

Ο Σταυρὸς εὐλογεῖ τὰ ἀνδρόγυνα. ῾Ο Σταυρὸς κυνηγᾷ τοὺς δαίμονας καὶ φεύγουσιν ὡσὰν ἀπὸ τὴν ἀστραπήν. ῾Ο Σταυρὸς εἶναι ὅπλον φωτεινὸν καὶ ὅποιος τὸν κάμνει, τὸν φωτίζει καὶ τὸν ἁγιάζει ἐκεῖνον τὸν ἄνθρωπον καὶ εἶναι ὡσὰν δίστομον σπαθίον, καὶ δὲν ζυγώνουν σιμὰ οἱ δαίμονες νὰ παρακινοῦν τοὺς ἀνθρώπους διὰ νὰ κάμωσιν ἁμαρτήματα.

Καὶ ὅπου κινήσῃ νὰ πηγαίνῃ ὁ ἄνθρωπος, πρῶτον νὰ κάμῃ τὸν Σταυρὸν καὶ νὰ λέγῃ τὸ «Κύριε ᾿Ιησοῦ Χριστέ». ῎Η εἰς τὸ παζάρι κινᾷς ἤ εἰς τὸ χωράφι ἤ εἰς τὸ ἀμπέλι ἤ ὅταν φάγῃς ψωμὶ ἤ ὅταν πίνῃς κρασὶ ἤ νερὸν ἤ ὀπωρικὸν ἤ ὅταν κοιμηθῇς, νὰ προσκυνήσῃς τὸν Θεόν, νὰ σταυρώνῃς καὶ τὸ σῶμά σου, καὶ ὕστερον νὰ πλαγιάσῃς. Νὰ κοιμηθῇς, καὶ θέλεις σηκωθῇ τὸ πρωῒ γερὸς καὶ χαρούμενος. ῞Οθεν, ἀδελφοί μου, ἐκαταλάβετε καὶ τὸ ἠξεύρετε ὅλοι σας...

 

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA