Κάθε πρωΐ που θα σηκωθούμε και θα φύγουμε από το σπίτι μας, μετά την προσευχή, πρέπει να σταυρώνουμε το μέτωπό μας και να λέμε: «συντάσσομαι σοι Χριστέ μου και αποτάσσομαι σοι Σατανά» και να φεύγουμε για τη δουλειά μας. Τότε θα μας βοηθάει ο Θεός όλη την ημέρα και θα μας σκέπει από κάθε κίνδυνο. π. Σάββας ΑχιλλέωςΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Νεότητα » Συμβουλές

 

Δὲν ὑπάρχει ἀπελπισία μέσα στὴν Ἐκκλησία, 
ὅ,τι καὶ νὰ ἔχεις κάνει, 
ὅ,τι καὶ νὰ ἔχεις ὑποστεῖ. 
Δὲν ὑπάρχει ἀπελπισία. 
Στενοχώρια μπορεῖ νὰ ἔχεις,

ἀλλὰ ἀπελπισία ὄχι. 

Ὁ Θεὸς, μέσα ἀπὸ τὴν ἐξομολόγηση 
σὲ βοηθᾶ καὶ ξεπερνᾶς 
αὐτὰ τὰ ὁποῖα μπορεῖ νὰ σὲ ὁδηγήσουν 
στὰ ἔσχατα ὅρια τῆς ἀπελπισίας.

Ἔχει ὁ Θεός. Ἐκεῖ ποὺ ἀπελίζεσαι, σοῦ στέλνει κάτι ποὺ δὲν τὸ περιμένεις… ἀρκεῖ νὰ Τὸν πιστεύεις καὶ νὰ Τὸν ἀγαπᾶς.

Γέροντας Πορφύριος

 

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA