Δάνεισε κι εσύ δυο ώρες στο Θεό, πηγαίνοντας στην εκκλησία, και θα φέρεις στο σπίτι σου κέρδη αμέτρητων ημερών. Αν όμως δεν δέχεσαι να κάνεις κάτι τέτοιο, σκέψου μήπως μ’ αυτή σου τη στάση χάσεις κόπους πολλών ετών. Γιατί ο Θεός, όταν περιφρονείται, γνωρίζει να σκορπίζει τα χρήματα που συγκεντρώνεις με την εργασία της Κυριακής (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ).Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Κατήχηση » Κηρύγματα

Σ΄ ένα επίσημο και μεγάλο δείπνο και σε μια σημαντική τιμητική πρόσκληση αναφέρεται η σημερινή ευαγγελική περικοπή.  Δείπνο όχι ανθρώπινο αλλά ουράνιο και θείο.  Και πρόσκληση που δεν διατυπώνει και αποστέλλει άνθρωπος αλλά ο ίδιος ο Θεός.

Ποιό είναι

Ποιο όμως ακριβώς είναι αυτό το μεγάλο δείπνο;  Είναι η Βασιλεία του Θεού.  Σ΄ αυτήν καλεί ο Θεός όλους τους ανθρώπους διά του Ιησού Χριστού, του Μονογενούς Υιού Του.  Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ήρθε κοντά μας, ενανθρώπησε, για να συναγαγάγει “εις έν” τα διασκορπισμένα παιδιά του Θεού.  Εκείνος μας έσωσε, γράφει ο απόστολος Παύλος, και μας καλεί με μια “άγια κλήση”, “εις την εαυτού βασιλείαν και δόξαν”. Εκείνος μας υποσχέθηκε το δικαίωμα να τρώμε και να πίνουμε στο τραπέζι Του στη βασιλεία Του.  “Δείπνον ουν εικότως”, ορίζει ο άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας, “η εν Χριστώ κλήσις ωνόμασται”. 

Η είσοδός μας στη βασιλεία του Θεού προϋποθέτει την ένταξή μας στο σώμα της Εκκλησίας, που είναι η οικογένεια των λυτρωμένων, η ίδια η βασιλεία του Θεού παρούσα μέσα στον κόσμο.  Η πίστη στον Ιησού Χριστό και το Βάπτισμα που λαμβάνουμε μας εντάσσει στο σώμα της Εκκλησίας και μας δίνει το δικαίωμα εισόδου και στην ουράνια βασιλεία, το δικαίωμα συμμετοχής “εις το δείπνον του γάμου του αρνίου”, καθώς γράφει η Αποκάλυψη.

Ως μέλη της Εκκλησίας μπορούμε να συμμετέχουμε στο τραπέζι της θείας Ευχαριστίας.  Να κοινωνούμε το Σώμα και το Αίμα του Χριστού.  Να λαμβάνουμε μέσα μας “τον ζώντα άρτον, τον καταβάντα εκ του ουρανού”.  Η θεία Ευχαριστία αποτελεί το “Κυριακόν δείπνον”.  Και εικονίζει επί της γης “το μέγα δείπνον”, στο οποίον θα παρακαθίσουμε κατά την ανέσπερη ημέρα της βασιλείας του Κυρίου.  Κοινωνώντας, λοιπόν, το σώμα και το αίμα του Χριστού, συμμετέχουμε ήδη από την παρούσα ζωή στο “μέγα δέιπνον”, προγευόμαστε τα “μέλλοντα αγαθά” της ουράνιας Βασιλείας.

Το ονομάζει “μέγα”

Γιατί άραγε ο Κύριος το ονομάζει “μέγα”;  Διότι Μεγάλος είναι αυτός που το ετοίμασε και το προσφέρει.  Είναι ο ίδιος ο Κύριος, ο Υιός και Λόγος του Θεού.  Εκείνος “ποιεί” το δείπνο. Η θεία Ευχαριστία είναι το δείπνο της Βασιλείας.  Είναι το μυστικό Δείπνο που συνεχίζεται.  “Πιστέψτε με”, διδάσκει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, “ότι και τώρα είναι εκείνο το Δείπνο στο οποίο παρακαθόταν και Αυτός.  Γιατί σε τίποτε δεν διαφέρει εκείνο το μυστικό δείπνο από τούτο το Μυστήριο.  Επειδή δεν το κάνει αυτό ο άνθρωπος, κι εκείνο ο Χριστός.  Αλλά και τούτο και εκείνο Αυτός το προσφέρει”.  Αυτό που παρατίθεται, αυτό που μας προσφέρεται, είναι το πανάγιο σώμα και το τίμιο αίμα του αμώμου και ασπίλου Ιησού.  “Ου γαρ ως κοινόν άρτον, ουδέ κοινόν πόμα ταύτα λαμβάνομεν”, γράφει ο άγιος Ιουστίνος ο μάρτυς.  Ο Κύριος προσφέρει το σώμα και το αίμα Του για να ζήσει ο κόσμος.  “Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον” (Ιω. 6,54).  

Αδελφοί,αιώνες τώρα στρώνεται το θεϊκό τραπέζι, ακατάπαυστα ο οικοδεσπότης του ουρανού και της γης Κύριος Υμών Ιησούς Χριστός παραθέτει μέγα δείπνο και μυστικό.Και μας απευθύνει την τιμητική πρόσκλησή Του να μετάσχουμε σ΄ αυτό.  “Έρχεσθε ότι ήδη έτοιμα εστί πάντα”.  Ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που ξεπερνούν τις όποιες δυσκολίες, παραμερίζουν τα εμπόδια, κατανικούν πειρασμούς και θέλγητρα πρόσκαιρα και απατηλά και απαντούν στη θεία πρόσκληση με ένα ολοπρόθυμο ΝΑΙ Κύριε.

Χριστάκης Ευσταθίου, Θεολόγος.

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA