Η αποτυχία δεν αποτελεί πάντα λάθος μπορεί απλώς να είναι το καλύτερο που μπορεί κάποιος να κάνει υπό συγκεκριμένες περιστάσεις. Το πραγματικό λάθος είναι να σταματήσουμε να προσπαθούμε. B.F. SkinnerΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Νεότητα » Συμβουλές

Τό εὐλογημένο ἑλληνικό καλοκαίρι ἔφτασε. Κι ὅπως πάντα, ἔρχονται καί οἱ ἀντίστοιχες διακοπές, πού δίνουν τήν εὐκαιρία στούς γονεῖς νά περάσουν, λίγες ἤ περισσότερες μέρες χαλάρωσης, ξενοιασιᾶς καί καλῆς παρέας μέ τά παιδιά τους.

Μέ αὐτές τίς σκέψεις, ξεφύλλιζα μιά μέρα τά ἀρχεῖα πού ἔχω κρατήσει ἀπό τά δεκαοκτώ χρόνια, κατά τά ὁποῖα συμμετεῖχα στό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Φιλεκπαιδευτικῆς Ἑταιρείας (Ἀρσάκεια Σχολεῖα). Ἐκεῖ, ἀνάμεσα σέ ἄλλα ἔντυπα, βρῆκα κι ἕνα καλαίσθητο φυλλάδιο πού μοιραζόταν στά Μέλη τῶν Συλλόγων Γονέων τῶν Δημοτικῶν Σχολείων. Ἔχει ἐκδοθεῖ ἀπό τή Συμβουλευτική Ὑπηρεσία τῶν Ἀρσακείων, εἶναι γραμμένο ἀπό τή Σχολική Ψυχολόγο, κα Ξένια Ἰ. Παρασκευοπούλου, καί ἐκφράζει μηνύματα πού μοιάζουν μέ συμβουλές πού δίνει ἕνα παιδί στούς γονεῖς του.

  Ξαναδιαβάζοντας, λοιπόν, τά ἁπλᾶ, ἀλλά ἰδιαιτέρως εὔστοχα μηνύματα πού ἀναφέρονται σ’ αὐτό τό φυλλάδιο –προερχόμενα ἀπό ἀντίστοιχη ἐπιστη-μονική γνώση καί ἐμπειρία– θεώρησα ὅτι τά περισσότερα, ἴσως, θά ἦταν χρήσιμα καί γιά τούς γονεῖς πού θά τύχει νά διαβάσουν αὐτές τίς σελίδες.

Γι’ αὐτό καί τά μεταφέρω: «Μήνυμα τοῦ Παιδιοῦ πρός τούς Γονεῖς»

 Μή φοβᾶστε νά εἶστε σταθεροί μαζί μου. Αὐτό θά μέ κάνει νά νιώθω περισσότερη σιγουριά.

 Μήν ὑπερτιμᾶτε τήν τιμιότητά μου. Συχνά οἱ ἀπειλές σας μέ σπρώχνουν στό ψέμα.

 Μήν μέ παραχαϊδεύετε! Ξέρω πώς δέν πρέπει νά μοῦ δίνετε ὅ,τι σᾶς ζητῶ. Σᾶς δοκιμάζω μονάχα, γιά νά δῶ!

 Μήν προσπαθεῖτε νά μέ κάνετε νά πιστέψω ὅτι εἶστε τέλειοι ἤ ἀλάνθαστοι. Εἶναι δυσάρεστη ἔκπληξη, ὅταν ἀνακαλύπτω ὅτι δέν εἶστε οὔτε τό ἕνα οὔτε το ἄλλο.  Μή μέ κάνετε νά νιώθω μικρότερο ἀπό ὅ,τι εἶμαι. Αὐτό μέ σπρώχνει νά παριστάνω καμιά φορά τό «σπουδαῖο».

 Μήν πέφτετε σέ ἀντιφάσεις. Μέ μπερδεύετε καί μέ κάνετε νά χάνω τήν ἐμπιστοσύνη μου σ’ ἐσᾶς.

 Μή μοῦ κάνετε παρατηρήσεις μπροστά σέ κόσμο. Δέν τό θέλω. Καί, πάντως, θά προσέξω περισσότερο αὐτά πού θά μοῦ πεῖτε, ὅταν θά εἴμαστε μόνοι μας.

 Μήν μέ ἀγνοεῖτε, ὅταν σᾶς κάνω ἐρωτήσεις. Γιατί σέ λίγο θά ἀνα-καλύψετε πώς θ’ ἀρχίσω νά βρίσκω τίς ἀπαντήσεις ἀπό ἄλλες πηγές.

 Μή μοῦ δημιουργεῖτε τό συναίσθημα πώς τά λάθη μου εἶναι ἁμαρτήματα. Μπερδεύονται ἔτσι μέσα μου οἱ ἀξίες 170 πού ἔχω μάθει καί παύω νά ξεχωρίζω τή σοβαρότητα αὐτῶν πού κάνω.

 Μή μοῦ δίνετε ἐπιπόλαιες ὑποσχέσεις. Νιώθω περιφρόνηση, ὅταν δέν τίς κρατᾶτε.

 Μή μέ προστατεύετε πάντα ἀπό τίς συνέπειες τῶν πράξεών μου. Χρειάζεται καμιά φορά νά πάθω, γιά νά μάθω.

 Μή νομίζετε ὅτι θά πέσει ἡ ὑπόληψή σας, ἄν μοῦ ζητήσετε συγγνώμη. Μιά τίμια ἀναγνώριση ἑνός λάθους φέρνει συχνά θερμά συναισθήματα σ’ ἐμένα γιά ἐσᾶς.

 Μή δίνετε μεγάλη σημασία στίς μικροαδιαθεσίες μου. Καμιά φορά δημιουργοῦνται, γιά νά κερδίσω τήν προσοχή πού ζητοῦσα ἀπό ἐσᾶς.

 Μήν ξεχνᾶτε πόσο γρήγορα μεγαλώνω. Ἴσως νά σᾶς εἶναι δύσκολο... Παρακαλῶ, ὅμως, προσπαθῆστε το.

 Μή μοῦ κάνετε συνεχῶς ὑποδείξεις καί παρατηρήσεις. Κάποια στιγμή, γιά νά προστατευθῶ, θά κάνω τόν... κουφό.

 Μήν ξεχνᾶτε πώς δέν θά μπορέσω νά ἀναπτυχθῶ χωρίς ἀγάπη καί κ α τ α ν ό η σ η. Αὐτό, ὅμως, δέν χρειάζεται νά σᾶς τό πῶ. Ἔτσι δέν εἶναι;;;

  Ἀναλογίζομαι ὅτι οἱ νέοι γονεῖς –ἤ μᾶλλον ὅλοι οἱ γονεῖς– νιώθοντας τήν εὐθύνη τῆς ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν τους μέσα σέ δύσκολες σύνθῆκες καί χωρίς τήν ἀπαιτούμενη γνώση καί ἐμπειρία, ἴσως κάνουν ὁρισμένα ἀπό τά λάθη πού ἐπισημαίνονται σ’ αὐτά τά μηνύματα.

Γι’ αὐτό θεώρησα ὅτι ἀξίζει νά καταγραφοῦν, μήπως καί βοηθήσουν κάποιους γονεῖς νά κάνουν λιγότερα λάθη. Εἶναι βέβαιο πάντως ὅτι σ’ αὐτά τά μηνύματα θά μποροῦσαν νά προστεθοῦν καί ἄλλα, ἀπό ὅσα ὁ κάθε γονιός μπορεῖ νά ἀντλήσει ἀπό τίς δικές του ἐμπειρίες καί τούς δικούς του προβληματισμούς. Μέ πίστη πάντα στήν Θεία Πρόνοια, πού μᾶς ἐμπιστεύεται τά παιδιά μας, γιά νά τά μεγαλώσουμε, ἄς προσευχόμαστε γιά φώτιση, προσθέτοντας καί συμπληρώνοντας μέ ἕνα ἀκόμα μήνυμα τά ὅσα προαναφέρθηκαν: «Μήν διστάζετε νά μοῦ δείχνετε, μέ τό ζωντανό παράδειγμά σας, τή δύναμη καί τή βοήθεια τῆς προσευχῆς. Σίγουρα, θά εἶναι γιά μένα ἕνα ἀνεκτίμητο δῶρο σας γιά ὅλη μου τή ζωή».

ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,

Ὁμότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA