Τὸ ὡραῖο δὲν χρειάζεται πρόσθετα στολίδια. Περισσότερο ἀπ΄ ὅλα τὸ ὡραῖο στολίζει ἡ ἔλλειψη στολιδιῶν.(Γκέρντερ)Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Νεότητα » Συμβουλές

 

«Ἐλᾶτε νά ἑορτάσουμε.

Ἐλᾶτε νά πανηγυρίσουμε.

Πράγματι, εἶναι παράξενος ὁ τρόπος τῆς ἑορτῆς, ἐπειδή εἶναι παράδοξος καί ὁ λόγος τῆς γεννήσεως αὐτοῦ.

Διότι σήμερα λύθηκαν τά μακροχρόνια δεσμά.

Ὁ διάβολος καταντροπιάστηκε. Οἱ δαίμονες δραπέτευσαν. Ὁ θάνατος καταργήθηκε.

Ὁ Παράδεισος ἀνοίχθηκε. Ἡ κατάρα ἐξαφανίστηκε. Ἡ ἁμαρτία διώχθηκε μακριά. Ἡ πλάνη ἀπομακρύνθηκε.

Ἡ ἀλήθεια ἐπανῆλθε. Ὁ λόγος τῆς εὐσεβείας σπάρθηκε καί διαδόθηκε παντοῦ. Ὁ οὐράνιος τρόπος ζωῆς φυτεύθηκε στή γῆ.

Οἱ ἄγγελοι ἐπικοινωνοῦν μέ τούς ἀνθρώπους. Ὅλα ἔγιναν ἕνα. Γιατί; Ἐπειδή ὁ Θεός ἦρθε στή γῆ καί ὁ ἄνθρωπος ἀνέβηκε στόν οὐρανό».


Ιερός Χρυσόστομος

Λόγος Β΄ Εἰς τό Γενέθλιον τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA