«Τη ζωή μας την χρωματίζει και την κάνει όμορφη και ευλογημένη ένας διμέτωπος πνευματικός αγώνας, ο οποίος έχει στόχο αφενός μεν την εκρίζωση των παθών και από την άλλη την καλλιέργεια και το στόλισμα της ζωής μας με αρετές» Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλος †Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Νεότητα » Συμβουλές

 

«Ἐλᾶτε νά ἑορτάσουμε.

Ἐλᾶτε νά πανηγυρίσουμε.

Πράγματι, εἶναι παράξενος ὁ τρόπος τῆς ἑορτῆς, ἐπειδή εἶναι παράδοξος καί ὁ λόγος τῆς γεννήσεως αὐτοῦ.

Διότι σήμερα λύθηκαν τά μακροχρόνια δεσμά.

Ὁ διάβολος καταντροπιάστηκε. Οἱ δαίμονες δραπέτευσαν. Ὁ θάνατος καταργήθηκε.

Ὁ Παράδεισος ἀνοίχθηκε. Ἡ κατάρα ἐξαφανίστηκε. Ἡ ἁμαρτία διώχθηκε μακριά. Ἡ πλάνη ἀπομακρύνθηκε.

Ἡ ἀλήθεια ἐπανῆλθε. Ὁ λόγος τῆς εὐσεβείας σπάρθηκε καί διαδόθηκε παντοῦ. Ὁ οὐράνιος τρόπος ζωῆς φυτεύθηκε στή γῆ.

Οἱ ἄγγελοι ἐπικοινωνοῦν μέ τούς ἀνθρώπους. Ὅλα ἔγιναν ἕνα. Γιατί; Ἐπειδή ὁ Θεός ἦρθε στή γῆ καί ὁ ἄνθρωπος ἀνέβηκε στόν οὐρανό».


Ιερός Χρυσόστομος

Λόγος Β΄ Εἰς τό Γενέθλιον τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA