Μὴ νομίζεις πὼς οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἐναντίον σου, ἁπλά εἶναι ὑπέρ τοῦ ἑαυτοῦ τους.(Τζ. Φάουλερ)Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Ο Ναός μας » Διδακτικά και Ωφέλιμα

Τί σημαίνει «Πρόσθες ἡμῖν πίστιν»; Αὐτονόητο, θὰ πεῖτε· σημαίνει: «Δῶσέ μας περισσότερη πίστη». Ναί, ἀλλὰ τί σημαίνει «περισσότερη πίστη»; Πραγματικά, ἂν πίστη στὸν Θεὸ εἶναι ἁπλῶς ἡ καταφατικὴ ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα ἂν ὑπάρχει Θεός, τότε τί πάει νὰ πεῖ «περισσότερη πίστη»; Ἂν θὰ ἔπρεπε νὰ ἀπαντήσουμε σὲ αὐτὸ τὸ ἐρώτημα μονολεκτικά, θὰ λέγαμε ὅτι «περισσότερη πίστη» σημαίνει «περισσότερη συνέπεια»: Δεχόμαστε ὅτι ὑπάρχει Θεός.

Πόσο ὅμως συνεπεῖς εἴμαστε σὲ αὐτή μας τὴν παραδοχή; Ὁ Μέγας Βασίλειος καθιστᾷ σαφὲς τί σημαίνει συνέπεια, μέσα ἀπὸ ἕνα εὔγλωττο παράδειγμα: Ἂν ἄκουγες, γράφει, ὅτι στὴν ἐκκλησία μοιράζουν χρυσάφι, ἀσφαλῶς δὲν θὰ ἔλεγες, «Δὲ βαριέσαι· θὰ πάω καὶ μοῦ δώσουν αὔριο». Προφανῶς θὰ ἔσπευδες καὶ θὰ ζητοῦσες πιεστικὰ τὸ χρυσάφι ποὺ σοῦ ἔταξαν. Τώρα ὅμως, ποὺ στὴν ἐκκλησία δὲν προσμένεις νὰ πάρεις ὑλικὸ πλοῦτο, ἀλλά, ὅπως γράφει ὁ Μέγας Βασίλειος, «ψυχῆς καθαρότητα», κάτι ποὺ θεωρητικὰ λὲς ὅτι ἀξίζει περισσότερο ἀπὸ ὅλο τὸ χρυσάφι τοῦ κόσμου, ὄχι δὲν σπεύδεις, ἀλλὰ ψάχνεις καὶ βρίσκεις χίλιες προφάσεις καὶ χίλιους λόγους νὰ μὴν πᾷς. Τί ἄλλο εἶναι αὐτό, ἂν ὄχι ἀσυνέπεια;

Ἡ πίστη μπορεῖ λοιπὸν νὰ εἶναι πράγματι περισσότερη ἢ λιγώτερη, ἀνάλογα μὲ τὸ πόσο συνεπεῖς εἴμαστε στὴν ἀφετηριακή μας παραδοχὴ ὅτι, ναί, ὑπάρχει Θεός· ἀνάλογα μὲ τὸ πόσο πρόθυμοι εἴμαστε νὰ ἀφήσουμε αὐτὴ τὴν παραδοχὴ νὰ ἀγκαλιάσει ὅλη μας τὴ ζωὴ καὶ ὅλες μας τὶς ἐπιλογές. Αὐτὸ εἶναι τὸ μέτρον τῆς πίστεως. Ἀλλὰ ἡ συνέπεια δὲν εἶναι εὔκολο πρᾶγμα. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ πατέρας ἐκεῖνος τοῦ δαιμονισμένου νέου γιὰ τὸν ὁποῖο διαβάζουμε στὸ Κατὰ Μᾶρκον Εὐαγγέλιο, ὅταν ἄκουσε τὸν Χριστὸ νὰ τοῦ λέει τό «εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύσαντι», ἀναφώνησε μετὰ δακρύων, «Πιστεύω, Κύριε· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ» (Μάρκ., θ΄ 23-24).

Πόσες φορές, ἀλήθεια, δὲν νιώθουμε τὴν ἀνάγκη νὰ ἀναφωνήσουμε καὶ ἐμεῖς τὸ ἴδιο; Πρακτικά, αὐτὸ ποὺ μᾶς λείπει εἶναι ἡ συνέπεια. Αὐτὸ πρέπει νὰ ἔχουμε κατὰ νοῦν, ὅταν, καὶ ἐμεῖς μὲ τὴ σειρά μας, παρακαλοῦμε τὸν Θεό: «Πρόσθες ἡμῖν πίστιν». Ὁ Θεὸς δὲν μπορεῖ βέβαια νὰ ὑπάρχει περισσότερο ἢ λιγώτερο· μπορεῖ ὅμως νὰ εἶναι περισσότερο ἢ λιγώτερο παρὼν στὴ ζωή μας, ἀνάλογα μὲ τὸν χῶρο ποὺ ἐμεῖς θὰ τοῦ ἀφήσουμε νὰ κατοικήσει μέσα μας· διότι δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ὅτι στόχος μας πρέπει νὰ εἶναι τό «κατοικῆσαι τὸν Χριστὸν διὰ τῆς πίστεως ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν (Ἐφεσ. γ΄ 17).

ΓΡΑΦΕΙ ὁ Ἰωάννης Τσέντος

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA