Ἡ στενοχώρια δείχνει ὅτι δὲν ἐμπιστευόμαστε τὴ ζωή μας στὸν Χριστό. (Γέρων ΠορφύριοςΙερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Νεότητα » Συμβουλές

Ανάμεσα στους επτά Διακόνους, που εξέλεξαν οι άγιοι Απόστολοι για την διακονία των πτωχών, είναι και ο Φίλιππος, του οποίου η Εκκλησία σήμερα γιορτάζει την μνήμη.

Ο διάκονος Φίλιππος, μαζί με την διακονία των πτωχών, που του ανετέθη στην αρχή, ανέπτυξε έπειτα και μεγάλη κηρυκτική δράση, ώστε να λάβη το επώνυμο του Ευαγγελιστού. Κι όχι μόνο αυτός, αλλά και οι τέσσερις θυγατέρες του είχαν κι εκείνες το χάρισμα της προφητείας. Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος του διακόνου Φιλίππου και του αιθίοπος, όπως τον διαβάζομε στις Πράξεις των Αποστόλων. Ο αιθίοψ εδιάβαζε τον Προφήτη Ησαϊα κι ο άγιος Φίλιππος τον ρώτησε· "άρα γε γινώσκεις α αναγινώσκεις;".

Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι διαβάζεις; Κι ο αιθίοψ απάντησε· "πως γαρ αν δυναίμην, εάν μη τις οδηγήση με;". Δηλαδή, πως βέβαια θα μπορούσα, αν κάποιος δεν με οδηγήση; Στην μελέτη της Αγίας Γραφής χρειάζεται πάντα η καθοδήγηση της Εκκλησίας.

 

ΜΙΚΡΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA