Ό Χριστός άνελήφθη στους Ουρανούς καί ανύψωσε τήν αν­θρώπινη φύση, παρα­μένει όμως, ώς κε­φαλή τής Εκκλησίας καί διά τής ’Εκκλη­σίας στον κόσμο εργάζεται καί έπιτελεί τήν σω­τηρία τού κόσμου.Ιερές Ακολουθίες του μήνα
Αρχική » Ο Ναός μας » Διδακτικά και Ωφέλιμα

Στὸν βίο τοῦ Στάρετς Ζωσιμᾶ τῆς Σιβηρίας (1767-1833), ἀναφέρεται τὸ ἀκόλουθο περιστατικό, τὸ ὁποῖο ἀφορᾶ ἕναν καλὸ Χριστιανό, τὸν Ἠλία, κατὰ σάρκα ἀδελφὸ τοῦ Στάρετς. Κάποτε, ἕνας ἐξαθλιωμένος μονόχειρας στρατιώτης χτύπησε τὴν πόρτα τοῦ Ἠλία. Ἦταν χειμώνας, καὶ ὁ στρατιώτης ἦταν ντυμένος μ᾿ ἐλάχιστα κουρελόρουχα. Ἔτρεμε ἀπὸ τὸ κρύο...

Ὁ Ἠλίας τὸν ἔβαλε μέσα, εἶπε νὰ τοῦ φέρουν φαγητὸ κι ἔστειλε νὰ ρωτήσουν, ἂν κανεὶς στὸ σπίτι εἶχε παραπανήσιο πανωφόρι. Ἤθελε νὰ τὸ δώσει στὸν ξε- παγιασμένο στρατιώτη. Ὅλοι ὅμως ἀποκρίθηκαν πὼς εἶχαν ἀπὸ ἕνα μονάχα. Ὁ Ἠλίας ἀναστέναξε, μονολογώντας: - Ἐγὼ ὁ ἁμαρτωλὸς ἔχω δύο πανωφόρια, ἕνα παλιὸ γιὰ πρό- χειρο κι ἕνα καινούργιο γιὰ καλό. Καὶ ὁ Πρόδρομος τοῦ Κυ- ρίου μᾶς εἶπε: «Ὁ ἔχων δύο χιτῶνας μεταδότῳ τῷ μὴ ἔχοντι». Ἂς τοῦ δώσω λοιπὸν τὸ παλιό... Μὰ πάλι... τολμῶ νὰ ντύσω τὸν Χριστὸ μὲ κουρέλια; Ὄχι! Ἑπομένως, στὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ πρέπει νὰ προσφέρω τὸ καινούργιο σ᾿ αὐτὸν τὸν φτωχό. Καὶ πραγματικὰ ἔδωσε στὸν στρατιώτη τὸ καλό του πανωφόρι.

Ἀργότερα ὅμως, ἡ γυναίκα του ἔμαθε τυχαῖα, πὼς ὁ στρατιώτης ἐκεῖνος ἦταν μέθυσος καὶ εἶχε πουλήσει τὸ πανωφό- ρι σ᾿ ἕνα καπηλειὸ γιὰ πενταροδεκάρες. Φρόντισε λοιπόν, μὲ τὴν σειρά της, νὰ τὸ ἀγοράσει καὶ νὰ τὸ ἐπιστρέψει στὸν σύζυγό της. - Ἄλλη φορά, τοῦ εἶπε, θὰ πρέπει νὰ εἶσαι πιὸ προσεχτικός, ὅταν δίνεις ἐλεημοσύνη στοὺς φτωχούς... Χρειάζεται διάκρι- ση γιὰ τὸ τὶ θὰ προσφέρεις καὶ σὲ ποιόν... - Ὁ Χριστὸς ἦταν ἐκεῖνος, στὸν Ὁποῖο ἔδωσα τὸ πανωφόρι, ἀποκρίθηκε ὁ Ἠλίας. Καὶ πιστεύω ἀκράδαντα, ὅτι Ἐκεῖνος δέχτηκε τὸ δῶρο μου, παρ᾿ ὅλο ποὺ ἦρθε πάλι πίσω σὲ μένα, χάρη στὸ δικό Του ἔλεος καὶ στὴν δική σου φροντίδα.

 

Πέτρου Μπότση, Τὸ Γεροντικὸ τοῦ Βορρᾶ

Επίκαιρα κείμενα

DVD Πατήστε εδώ για να το δείτε

Επικοινωνία | Ο Ναός μας | Εκδόσεις
Copyright Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου του Νέου, με την υποστήριξη της e-RDA